Ολιστική ιατρική

Ολιστική ιατρική

Οι γιατροί, της Αρχαίας Ελλάδος, είχαν μια ολιστική άποψη για τους ασθενείς τους, τους οποίους θεωρούσαν ως ενσαρκωτές των φυσικών στοιχείων, που λειτουργούν αρμονικά σε καταστάσεις υγείας, αλλά και που μπορεί να χάσουν την ευρυθμία , σε καταστάσεις ασθένειας ( Ασκληπιός, Πυθαγόρειοι, Αριστοτελιστές ). 

Ολιστική ιατρική

Οι γιατροί, της Αρχαίας Ελλάδος, είχαν μια ολιστική άποψη για τους ασθενείς τους, τους οποίους θεωρούσαν ως ενσαρκωτές των φυσικών στοιχείων, που λειτουργούν αρμονικά σε καταστάσεις υγείας, αλλά και που μπορεί να χάσουν την ευρυθμία , σε καταστάσεις ασθένειας ( Ασκληπιός, Πυθαγόρειοι, Αριστοτελιστές ).