Χειρουργός Ω.Ρ.Λ.

Ολιστική Ιατρική Ευρυθμίας

Ομοιοπαθητικός

Πτυχιούχος Ιπποκράτειου Κέντρου Κλασσικής Ομοιοπαθητικής
Μέλος του Συλλόγου Ομοιοπαθητικών Ελλάδος (ΣΟΕ)

Σύμβουλος

Ολιστικής - Ενεργειακής Διατροφολογίας

 

«Η καλή υγεία είναι δικαίωμα όλων μας. Ο ρόλος της επιστήμης της Υγείας είναι η φροντίδα και η στήριξη, σε αυτό. «Παρατηρώντας» και «ακούγοντας», τον άνθρωπο, οι Θεραπευτές μπορούν να ρυθμίσουν, τις ισορροπίες, που υπάρχουν στην φύση του ατόμου, σεβόμενοι με αυτόν τον τρόπο και την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη.»