Χειρουργός Ω.Ρ.Λ.

Ολιστική Ιατρική Ευρυθμίας

Ομοιοπαθητικός

Πτυχιούχος Ιπποκράτειου Κέντρου Κλασσικής Ομοιοπαθητικής
Μέλος του Συλλόγου Ομοιοπαθητικών Ελλάδος (ΣΟΕ)

Σύμβουλος

Ολιστικής - Ενεργειακής Διατροφολογίας

  • Φυσική σχέση αλληλοσυμπλήρωσης, όλων των ζώντων οργανισμών.
  • Φυσική  εξέλιξη και ανάπτυξη, υπό συνθήκες , ολιστικής  παιδείας ( ουσία) και διατροφής  (μέσο), με χρήση  μεθόδων και τεχνολογίας,  που δεν απομακρύνουν,  τον άνθρωπο  από τη φύση .
  • Υποστήριξη του πολυδιάστατου ανθρωπίνου οργανισμού στη ποιοτική μακροβιότητα, καθώς και στην πρόληψη της νοσηρότητας. 
  • Άρρηκτος  δεσμός, φιλοσοφίας « ευρύθμως  ζείν » και  ιατρικής  επιστήμης .
  • «Ουδέν άνευ φύσιος γίγνεται»    «Νούσων φύσιες ιατροί» 
  • Η ευρυθμική θεραπευτική, ακολουθεί την ιδέα της ολιστικής ιατρικής, σεβόμενη, πανάρχαιες αρχές και γνώση.
  • Το ανθρώπινο σώμα έχει σχεδιαστεί να είναι υγιές και σε ευρυθμία-αρμονία με τους νόμους της συμπαντικής δημιουργίας. 
  •  Μέλημα του θεραπευτή: να βοηθήσει τις φυσικές δυνάμεις του οργανισμού, να εξουδετερώσουν την ανισορροπία.