Χειρουργός Ω.Ρ.Λ.

Ολιστική Ιατρική Ευρυθμίας

Ομοιοπαθητικός

Πτυχιούχος Ιπποκράτειου Κέντρου Κλασσικής Ομοιοπαθητικής
Μέλος του Συλλόγου Ομοιοπαθητικών Ελλάδος (ΣΟΕ)

Σύμβουλος

Ολιστικής - Ενεργειακής Διατροφολογίας

Μια ιδιαίτερη μορφή του βελονισμού που χρησιμοποιεί το πτερυγίου του ωτός (ωτός μικροσυστημάτων) για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Πόνος, άγχος και συναφείς παθολογίες, όπως: αϋπνία, κάπνισμα , εθισμός, παχυσαρκία και διατροφικές διαταραχές, φαίνεται να είναι οι περιοχές παρέμβασης.

Μια αρχαία θεραπευτική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται σήμερα, έχοντας υποστεί με την πάροδο των αιώνων πολλές βελτιώσεις. Βασίζεται στην παρατήρηση, ότι για τη λειτουργία ευεξίας του ανθρώπινου σώματος, παίζουν σημαντικό ρόλο, κάποιοι ενεργειακοί δίοδοι που καλούνται "μεσημβρινοί".